ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται παλιότερες εργασίες του σχολείου μας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης ή άλλων διαθεματικών δραστηριοτήτων.

Εργασίες του σχολείου μας

Πρόγραμμα ευέλικτης ζώνης κατά το σχολικό έτος 2003-2004 με θέμα «Δανακός: η Μονή του Φωτοδότη». Υπεύθυνος δάσκαλος: Κόκκινος Αναστάσιος

Επικοινωνώντας με το σχολείο μπορείτε να λάβετε πλήρες

αντίτυπο της εργασίας

 αντίτυπο τηςπ

Μονή του Φωτοδότη

Η εργασία πραγματοποιείται φέτος στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Επιμέρους αντικείμενα είναι η παραγωγή και καλλιέργεια κρασιού, ρακής, πατάτας, ελιάς και λαδιού, γλυκού του κουταλιού και κίτρου. Πραγματοποιείται στα πλαίσια προγράμματος αγωγής υγείας. Όταν ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί ηλεκτρονική μορφή της στον ιστότοπο

Τα προϊόντα της γης της Νάξου

το μικρό σχολείο!