ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ

το μικρό σχολείο!

Δανακός: Η μονή του Φωτοδότη

ΠΙΣΩ

Περιεχόμενα του σχεδίου εργασίας των δραστηριοτήτων για την ευέλικτη ζώνη.

Για πλήρες αντίτυπο της εργασίας επικοινωνήστε με το σχολείο

· Εισαγωγή

· Τοπογραφία — ονομασία

· Ιστορία — κάτοικοι και πληθυσμός

· Δραστηριότητες

     

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

1, 2, 3, 5, 6. Νίκος Κεφαλληνιάδης : «Δανακός. Το μικρό ορεινό χωριό της Νάξου». Ναξιακά, Έτος 1ο, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1985. Σελίδα 114.

4. Νίκος Κεφαλληνιάδης : «Δανακός. Το μικρό ορεινό χωριό της Νάξου». Ναξιακά, Έτος 1ο, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1985. Σελίδα 115.

7. Νίκος Κεφαλληνιάδης : «Δανακός. Το μικρό ορεινό χωριό της Νάξου». Ναξιακά, Έτος 1ο, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1985. Σελίδα 114.

Κωστής Στυλ. Λεβογιάννης : «Οι Δημογραφικές Εξελίξεις στη Νάξο κατά τα έτη 1951, ’61, ’71, ’81 και ’91».  Πρακτικά του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με Θέμα : «Η Νάξος δια μέσω των Αιώνων». Φιλώτι 3-6 Σεπτεμβρίου 1992. Σελίδα 1061. Αθήνα 1994).

8. Νίκος Κεφαλληνιάδης : «Δανακός. Το μικρό ορεινό χωριό της Νάξου». Ναξιακά, Έτος 1ο, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1985. Σελίδα 117.