Τα παιδιά του σχολείου

Πληροφορίες για εμάς

Το δημοτικό σχολείο Δανακού λειτουργεί από το . Είναι μονοθέσιο, δεν λειτουργεί ολοήμερο σχολείο και δεν υπάρχουν ειδικότητες καθηγητών. Κατά το σχολικό έτος 2007-2008 στο σχολείο φοιτούν 4 παιδιά. Φέτος στο σχολείο υλοποιείται πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα «τα προϊόντα της γης της Νάξου»

ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ

το μικρό σχολείο!