ΒΑΣΙΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ

Αυτή είναι η σελίδα των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Θα φιλοξενεί ό,τι αυτοί επιλέξουν.

DANακιωτάκια

το μικρό σχολείο!